Stichting  Geschiedkundig Onderzoek Euregio
Historie mag niet verloren gaan