Stichting  Geschiedkundig Onderzoek Euregio
Historie mag niet verloren gaan
 

Zoals eerder aangekondigd zijn wij voornemens een lezing te geven en wel op vrijdag 13 september om 19:00u . Het is dan 75 jaar geleden dat Heer bevrijd werd. Wij willen de aanwezige meenemen in ons verhaal, in de manier waarop wij ons jaren lange onderzoek hebben gedaan en hoe wij nieuwe feiten boven water kregen over de periode van de laatste periode van bezetting, de bevrijding en de eerste periode van bevrijd Heer Om te bepalen wat een geschikte locatie is voor de lezing, willen wij graag de geïnteresseerden vragen zich aan te melden via williamploemen@sgoe.nl of sandrakostons@sgoe.nl. U zult dan een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wij hopen je de 13e september te zien! William Ploemen & Sandra Kostons