Stichting  Geschiedkundig Onderzoek Euregio
Historie mag niet verloren gaan
 

Wat kunt u verwachten

Na jaren onderzoek kunnen wij stellen dat het nu tijd is om een lezing te geven over onze bevindingen.

Wij kunnen alles onderbouwen aan de hand van bronnen, foto’s en een ooggetuige.

Onderwerpen die aan bod komen:

·       De executie op de Heerderberg.

Wie gaf het bevel? Wie voerde de verhoren uit? Waar vonden deze plaats? Waaraan werden zij schuldig bevonden? Door wie werden zij doodgeschoten? Waarom in Heer?

Door wie werden zij gevonden, begraven en hoe verliep de identificatie van deze dappere mannen? Wie was de 12 e man?

·       Gesneuvelde Amerikaans soldaat op Heerse bodem.

Wie was hij? Hoe kwam hij om? Waar gebeurde dit?

·       De bevrijdingsburgemeester van Heer

Wie was hij? Wanneer en hoe kwam hij in Heer terecht? Wat maakte hij allemaal mee in de korte tijd dat hij hier was?

·       Unieke foto’s van de Bevrijdingsdagen van Heer.

·       Onbekend verhaal over een joodse man die ondergedoken zat , midden het in bolwerk van de bezetter en zijn aanhang.
Wie was hij? Wie was zijn redster? Waar zat hij ondergedoken? Waarom was dit een zeer risicovolle onderneming?

Allemaal vragen die wij zullen beantwoorden.

Onze bevindingen zijn reeds besproken met diverse historische experts, waaronder Historicus P.M.M.A. Bronzwaer. Die ons aangaf onder de indruk te zijn van ons resultaat. Dit gaf ons nog meer de moed om hiermee naar buiten te treden.

Vanzelfsprekend hebben wij ook Stichting Belgisch Monument Heer op de hoogte gesteld van de resultaten van ons onderzoek.


Meld je aan voor deze lezing via williamploemen@sgoe.nl of Sandrakostons@sgoe.nl